Bijlagen

Bijlage 2: Verwachte financiële afwijkingen kredieten

Bijlage 2: Verwachte financiële afwijkingen kredieten

Bij het vaststellen van deze rapportage worden de onderstaande bijstellingen van kredieten verwerkt. Voor een toelichting op deze kredieten klik op de programmanaam.

Bedragen x € 1.000

Krediet

Bedrag afwijking

Krediet afsluiten

Programma 2 Ruimte

Vervanging hockey grasmat Lemmer (PN22/22)

-100

Nee

Grootschalig onderhoud pont Langweer

-30

Nee

Driesprong Huisterheide Sint Nicolaasga

-28

Nee

Herinrichting Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne (KN 18/2)

-91

Nee

Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega

-65

Nee

Aanleg carpoolplaats Joure-West (KN18/2/2-8)

66

Nee

 Totaal programma 2

-248

Programma 3 Economie

Glasvezel

-100

Nee

 Totaal programma 3

-100

-348

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20