Programma's

3. Economie

Programma 3. Economie

Hoofddoelstelling programma (missie):

De Fryske Marren streeft naar een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie, die een bijdrage levert aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een duurzame economie, waarbij sprake is van efficiënt gebruik van (hernieuwbare) grondstoffen.

Bij de jaarrapportage waren we optimistisch over de economie in onze regio. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lieten in 2021 een bovengemiddelde groei van de economie in onze regio zien. Ook in De Fryske Marren was de economie hersteld van de coronacrisis uit 2020 en de werkloosheid erg laag. Echter door de oorlog in Oekraïne, een wereldwijde schaarste aan grondstoffen en een tekort aan personeel begint de kans op een recessie wel toe te nemen. De situatie verandert met de dag. Daardoor zijn veel scenario’s mogelijk. De impact van de oorlog en de schaarste aan grondstoffen is nu al merkbaar door de hoge brand- en grondstoffenprijzen, wat de koopkracht doet dalen. Dat betekent dat consumenten het in de portemonnee voelen. Het vertrouwen van consumenten in de economie heeft een flinke deuk opgelopen. Ook het handelskanaal wordt geraakt door de ingevoerde sancties en bedrijven die vrijwillig handel beperken met Rusland. Dat zal bijna zeker ook een negatief effect hebben op de economie in onze regio en zou de economie kunnen doen krimpen. De mate waarin valt niet te voorspellen, maar wij zullen het in De Fryske Marren zeker ook gaan voelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20