Programma's

3. Economie

3.2 Bedrijvencontacten

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Versterken ondernemersklimaat.

Bedrijvencontacten
Na het vervallen van alle maatregelen rondom corona zijn we weer gestart met bedrijfsbezoeken. De eerste bijeenkomsten met ondernemers hebben ook al weer plaatsgevonden. Onze bedrijfscontactfunctionarissen kunnen hun makel- en schakelfunctie tussen gemeente en ondernemers, ondernemers onderling en ondernemers en andere maatschappelijke partijen, weer beter invullen. Wij streven hierbij naar een positief ondernemersklimaat, stevige verbindingen tussen belanghebbende partijen en een oplossingsgerichte aanpak in overleggen met ondernemers.

Verkoop bedrijventerreinen
We hebben in Q1 2022 in totaal 18.075 m2 verkocht. Op de Ekers Fase 3a (aansluitend aan Scania) zijn de laatste twee percelen nog in optie. We pakken daarom in Q2 2022 de aanleg van fase 3b op, door te starten met de werkzaamheden om het bestemmingsplan door middel van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid de agrarische bestemming te wijzigen in een bedrijvenbestemming. Op Bedrijvenpark Woudfennen in Joure lopen tal van opties. Slotmolen in Sint Nicolaasga is nagenoeg volledig verkocht. De laatste percelen zijn allemaal in optie. Op het door een derde ontwikkelde bedrijventerrein Lemsterpark in Lemmer is het beeld hetzelfde.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20