Programma's

3. Economie

Algemeen

Financiële afwijkingen

Er worden geen financiële afwijkingen verwacht.

Afwijkingen op kredieten

Bedragen € 1.000

Afwijkingen kredieten programma 3

Bedrag

v/n

Afsluiten

Glasvezel

-100

n

nee

Totaal

-100

n

Glasvezel
De middelen uit dit krediet gebruiken we om de realisatie van een open glasvezelnetwerk in De Fryske Marren vanuit de gemeente te faciliteren en begeleiden (o.a. in het vergunningentraject) en toezicht te houden op de uitvoering. De aanleg van het netwerk loopt goed. Het ziet ernaar uit dat de aanleg in de buitengebieden en kleine kernen eind 2022 afgerond kan worden. Dit krediet kan eind 2022 worden afgesloten. De aanleg in Joure, Balk en Lemmer is gefaseerd van start gegaan en loopt door tot in 2024. Voor 2023 en 2024 vragen we middelen aan bij de Programmabegroting 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20