Inleiding

Hoofdlijnen

4. Leefbaarheid en onderwijs

Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. We bereiden de start van het nieuwe contract nu voor zodat het goed loopt bij het begin van het nieuwe schooljaar.

De bibliotheken zijn weer volledig open. De culturele sector is weer opgestart. We zijn begonnen met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan. Er worden grote activiteiten georganiseerd in het kader van Arcadia.

Ook de sport en beweeg locaties zijn weer open. Waaronder Swimfun en ons eigen Sportbedrijf. Het lokale sport en beweegakkoord wordt uitgevoerd. Diverse huisvestingsprojecten zijn in ontwikkeling.

Er worden meer inwonersinitiatieven ontwikkeld. De dorps- en buurthuizen zijn weer ‘los’. We hebben ondersteuning geboden voor de kosten van huisvesting en energie. We bereiden nieuwe accommodatiebeleid voor. Het AZC blijft twee jaar langer open. Onderwijs voor kinderen van statushouders is georganiseerd.

Het plan voor Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt uitgevoerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het IHP, er lopen diverse traject voor nieuw- en verbouw van scholen. Ook zijn er een zestal nieuwe aanvragen ingediend die worden beoordeeld.

Het regionale actieplan voorkoming vroegtijdige schooluitval wordt uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20