Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.1 Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

• Passend leerlingenvervoer.

Er is vorig jaar minder uitgegeven dan begroot
Tijdens de lockdown in 2021 is de coulanceregeling toegepast. Dit betekent dat wij een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet-gereden ritten hebben verstrekt. Voor de zomer van 2022 wordt vastgesteld tot welk bedrag het voorschot wordt omgezet in een bedrag om niet. Dat gebeurt in overleg met de accountant van de vervoerder.

Leerlingenvervoer aanbesteding 2021-2022
In september 2021 zijn wij gestart met de aanbesteding voor doelgroepenvervoer. Hier valt ook het leerlingenvervoer onder. Inmiddels is bekend dat het leerlingenvervoer aan Taxi Witteveen wordt gegund. We starten in mei 2022 met de implementatie van het leerlingenvervoer, zodat per 1 augustus op basis van het nieuwe contract gereden wordt.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20