Programma's

2. Ruimte

2.3 Grondbedrijf

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Wij zetten ons in voor een commerciële exploitatie van gronden en het juridisch borgen van grond gerelateerde contracten.

Stand van zaken en ontwikkelingen grondexploitaties:

  • In de afgelopen periode zijn 4 woningbouwkavels verkocht. De ervaring leert dat grondverkopen niet gelijkelijk over het jaar verdeeld plaatsvinden. We verwachten dan ook, gezien de gesloten koopovereenkomsten en reserveringen, dat we dit jaar het aantal kavels verkopen waarmee in de grondexploitaties gecalculeerd is (44 kavels). In geheel 2021 zijn 80 kavels verkocht. We hebben wel zorgen over de voortgang van de bouwprojecten in verband met de sterk oplopende bouwkosten. We zien nu al dat bouwontwikkelaars en aannemers hun projecten on hold zetten vanwege deze omstandigheden.
  • In 2021 zijn voor de woningbouwexploitaties Wyldehoarne 3 in Joure en Tramdijk-oost in Lemmer kavels voor een projectmatige invulling verloot. De belangstelling voor deze 24 kavels was groot en we verwachten de afname in de tweede helft van 2022.
  • We werken momenteel aan de planvorming van de woningbouwplannen Wyldehoarne 4 en Sevenwolden in Joure en aan de derde fase van Tramdijk Oost in Lemmer.
  • In de eerste 3 maanden is 18.075 m2 bouwgrond voor bedrijven verkocht. We verwachten, gezien de gerealiseerde verkopen en het aantal actuele opties, dat er dit boekjaar 5 hectare verkocht gaat worden. Dit is boven de prognoses (3 hectare). In geheel 2021 werd 5,5 hectare verkocht.
  • Tweemaal per jaar worden de grondexploitaties doorgelicht. Bij het opmaken van de Jaarrekening worden alle grondexploitaties integraal herberekend (kosten én opbrengsten). Daaraan voorafgaand wordt bij de Najaarsrapportage middels een quick scan elke grondexploitatie doorgelicht en worden de te verwachten substantiële afwijkingen op de prognoses gerapporteerd.
Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20