Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

2 Ruimte

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 2 Ruimte

5.

Grondbedrijf

5

 Totaal programma 2

5

5. Grondbedrijf
De coronaproblematiek heeft geen negatief effect op de grondverkopen. Wel worden er om verlotingen van bouwkavels coronaproof te laten plaatsvinden extra kosten gemaakt. Die kosten bedroegen in 2021 ongeveer € 5.500, en nemen we nu als uitgangspunt voor de schatting van coronakosten in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20