Programma's

5. Sociaal domein

5.6 Sociaal domein algemeen

Koploperproject om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) een impuls te geven
Onze gemeente is, samen met gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland, geselecteerd voor het landelijke koploperproject ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We kregen hiervoor een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De eerste fase van het koploperproject, de evaluatie van de huidige inrichting van OCO, is afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige inrichting van OCO nog onvoldoende aansluit op de behoefte van onze inwoners. Daarnaast is de inzet van OCO nog beperkt bekend bij zowel inwoners als medewerkers binnen de gemeente. In 2022 wordt daarom verder ingezet op de doorontwikkeling van OCO en lokale en regionale samenwerking.

Centrumregeling Sociaal domein Fryslân (SDF)
Er lopen diverse inkoopprocessen voor Jeugd en Wmo. Daarnaast wordt gewerkt aan implementatie van de nieuwe manier van besturen van deze regeling.

Adviesraad Sociaal Domein bracht advies uit

  • Ze brachten ‘gevraagd advies’ uit op verschillende beleidsplannen en beleidsregels, zoals op de Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West, op de beleidsregels vrijlating giften en op de toekomstige uitvoering schulddienstverlening.
  • Er is een ‘ongevraagd advies’ uitgebracht over de aanpak lachgas.
  • Verder is de adviesraad betrokken bij het verbeterplan Koploperproject OCO en diverse klankbordgroepen, zoals bijv. de Werkgroep Inclusie.
Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20